Feature Destinations

Why vietnam travel with us

Hotel & Resort in Vietnam

Vietnam Travel Guide

 • Vietnam-Laos-Cambodia 13 Days 12 Nights (From Ho Chi Minh-Vietnam)

  Price 1,520 USD Vietnam-Laos-Cambodia 13 Days 12 Nights (From Ho Chi Minh-Vietnam)

  Day 1: Arrival Ho Chi Minh City, Vietnam

  Day 2: Full day to Mekong Delta/River Boat Trip. (B, L)

  Day 3: Ho Chi Minh City Tour - Cu Chi Tunnels (B, L)

  Day 4: Full day sightseeing Hanoi City Tour (B, L)

  Day 5: Hanoi - Halong Bay Cruise stay overnight on Board (B, L, D)

  Day 6: Halong Bay Cruise - Hanoi. (B, L)

  Day 7: Conclude Hanoi depart Siem Reap Cambodia. (B, L)

  Day 8: Siem Reap sightseeing full day (B, L)

  Day 9: Conclude Siem Reap/Cambodia. Departure to Vientiane. (B,L)

  Day 10. Vientiane  Vang Vieng (B/…/…) 

  Day 11. Vang Vieng - Lung Prabang (B/…/…)

  Day 12. Luang Prabang - Pak Ou Cave- Khouangsi Waterfall - Luang Prabang (B/…/…)

  Day 13. Luang Prabang - Departure (B/…/…)

  Book this Tour
 • Vietnam – Laos 13 Days 12 Nights From Hanoi

  Price 1,569 USD Vietnam – Laos 13 Days 12 Nights From Hanoi

  Day 1: Arrival Hanoi Vietnam

  Day 2: Hanoi - Halong Bay Cruise & stay overnight on Board (B, L, D)

  Day 3: Halong Bay Cruise - Hanoi. (Breakfast, Lunch included)

  Day 4: Hanoi City Tour - Depart to Ho Chi Minh City (B, L)

  Day 5: Ho Chi Minh City Tour - Cu Chi Tunnels (B, L)

  Day 6: Mekong Delta Cruise full day. (B, L)

  Day 7: Ho Chi Minh City Departure. Arrival - Pakse - Done Khone Island . (B, L)

  Day 8: Done Khone - Phou Asia - Pakse .(B, L)

  Day 9: Pakse - Saravanh - Boloven - Tadlo.(B, L)

  Day 10: Tadlo - Pakse - Vientiane.(B, L)

  Day 11: Vientiane - Luang Prabang.(B, L)

  Day 12: Luang Prabang - Pak Ou Caves .(B, L)

  Day 13: Luang Prabang - Departure.(B)

  Book this Tour
 • Vietnam – Laos 16 Days 15 Nights From Ho Chi Minh

  Price 1,149 USD Vietnam – Laos 16 Days 15 Nights From Ho Chi Minh

  Day 1: Arrival Ho Chi Minh City, Vietnam

  Day 2: Full day to Mekong Delta/River Boat Trip. (B, L)

  Day 3: Ho Chi Minh City Tour - Cu Chi Tunnels (B, L)

  Day 4: Full day sightseeing Hanoi City Tour (B, L)

  Day 5: Hanoi - Halong Bay Cruise stay overnight on Board (B, L, D)

  Day 6: Halong Bay Cruise - Hanoi. (B, L)

  Day 7: Hanoi Conclude/ Departure. Arrival - Luang Prabang. (B)

  Day 8: Luang Prabang - Pakou - Luang Prabang.(B)

  Day 9: Luang Prabang - Khouangsi Waterfalls.(B)

  Day 10: Luang Prabang - Xiengkhouang (Road).(B)

  Day 11: Xiengkhouang - Vientiane (Flight).(B)

  Day 12: Vientiane - City Tour.(B)

  Day 13: Vientiane - Pakse - Don Khone Island (Flight).(B)

  Day 14: Don Khone Island - Surrounding (Boat).(B)

  Day 15: Don Khone Island - Tadlo - Pakse.(B)

  Day 16: Pakse - Departure.(B)

  Book this Tour
 • Vietnam - Laos - Cambodia 14 Days 13 Nights (From Ho Chi Minh-Vietnam)

  Price 1,630 USD Vietnam - Laos - Cambodia 14 Days 13 Nights (From Ho Chi Minh-Vietnam)

  Day 1: Arrival Ho Chi Minh City, Vietnam

  Day 2: Full day to Mekong Delta/River Boat Trip. (B, L)

  Day 3: Ho Chi Minh City Tour - Cu Chi Tunnels (B, L)

  Day 4: Full day sightseeing Hanoi City Tour (B, L) 

  Day 5: Hanoi - Halong Bay Cruise stay overnight on Board (B, L, D) 

  Day 6: Halong Bay Cruise - Hanoi. (B, L) 

  Day 7: Conclude Hanoi depart Siem Reap Cambodia. (B, L)  

  Day 8: Siem Reap sightseeing full day (B, L)  

  Day 9: Conclude Siem Reap/Cambodia. Departure to Vientiane. (B,L)

  Day 10. Vientiane - Vang Vieng (B/…/…)

  Day 11. Vang Vieng - Xiengkhouang (B/…/…)

  Day 12. Xiengkhouang - Lung Prabang (B/…/…)

  Day 13. Luang Prabang - Pak Ou Cave- Khouangsi Waterfall - Luang Prabang (B/…/…)

  Day 14. Luang Prabang - Departure (B/…/…)

  Book this Tour
 • Vietnam - Laos - Cambodia 15 Days 14 Nights (From Ho Chi Minh-Vietnam)

  Price 1,686 USD Vietnam - Laos - Cambodia 15 Days 14 Nights (From Ho Chi Minh-Vietnam)

  Day 1: Arrive Ho Chi Minh City, Vietnam 

  Day 2: Full day Sightseeing in Ho Chi Minh City & Cu Chi Tunnels. (B, L) 

  Day 3: Full day to Mekong Delta/River Boat Trip. (B, L)

  Day 4: Fly to Hue/Tour the Old Imperial City. (B, L) 
  Day 5: Thien Mu Pagoda/Tomb of Emperor Minh Mang. (B, L) 
  Day 6: To Danang/City Sightseeing - Hoi An. (B, L)

  Day 7: Hoi An Excursion/Thun Bon River Boat Trip. (B, L) 

  Day 8: Leave Hoi An for Halong Bay, stay overnight on Board. (B, L, D).

  Day 9: Halong Bay Cruise - Hanoi. (B, L)

  Day 10: Conclude Hanoi depart Siem Reap Cambodia. (B, L)  

  Day 11: Siem Reap sightseeing full day (B, L) 

   Day 12: Conclude Siem Reap/Cambodia. Departure to Vientiane. (B,L)

  Day 13.Vientiane - Luang Prabang (B/…/…)

  Day 14. Luang Prabang - Pak Ou cave (B/…/…)

  Day 15. Luang Prabang - Departure (B/…/…)

  Book this Tour
 • Vietnam - Laos - Cambodia 16 Days 15 Nights (From Ho Chi Minh-Vietnam)

  Price 1,686 USD Vietnam - Laos - Cambodia 16 Days 15 Nights (From Ho Chi Minh-Vietnam)

  Day 1: Arrive Ho Chi Minh City, Vietnam

  Day 2: Full day Sightseeing in Ho Chi Minh City & Cu Chi Tunnels. (B, L)

  Day 3: Full day to Mekong Delta/River Boat Trip. (B, L)

  Day 4: Fly to Hue/Tour the Old Imperial City. (B, L)

  Day 5: Thien Mu Pagoda/Tomb of Emperor Minh Mang. (B, L) 

  Day 6: To Danang/City Sightseeing - Hoi An. (B, L) 

  Day 7: Hoi An Excursion/Thun Bon River Boat Trip. (B, L) 

  Day 8: Leave Hoi An for Halong Bay, stay overnight on Board. (B, L, D). 

  Day 9: Halong Bay Cruise - Hanoi. (B, L) 

  Day 10: Conclude Hanoi depart Siem Reap Cambodia. (B, L)

  Day 12: Conclude Siem Reap/Cambodia. Departure to Vientiane. (B,L)

  Day13.  Vientiane - Vang Vieng (B/…/…) 

  Day14.  Vang Vieng - Lung Prabang (B/…/…)

  Day15.  Luang Prabang - Pak Ou Cave- Khouangsi Waterfall - Luang Prabang (B/…/…)

  Day16.  Luang Prabang - Departure (B/…/…)

  Book this Tour
Page: 1 2 3 4 [>] [>>]
Keywords:

Indochina Tours

Indochina Tours

Views: 6593
Vietsensetravel.net
VietSense Travel & Service Co.,Ltd

Hanoi Head Office

Add: No 126 Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 37761777/ 39728289 – Fax: +84 39728298

Email: info@vietsensetravel.com

Web: www.vietsensetravel.net

Ho Chi Minh City Office

Add: 225/19 Nguyen Dinh Chieu, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: + 84 38181859/ 38329689 – Fax : +84 38343289

Email: Sale@vietsensetravel.com

Web: www.vietnamsensetravel.com

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104731205 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 03/06/2010
Giấy phép lữ hành Quốc Tế số: 01-687/2014/TCDL-GP LHQT

© 2014 Vietsense Travel Group
Vietsensetravel facebook
Indochina Tours, Vietnam – Cam Bodia – Laos Tours Indochina Tours, Vietnam – Cam Bodia – Laos Tours
59/65 659 bài đánh giá